Kosten van arbitrage

De kosten van TAMARA arbitrage zijn vastgelegd in artikel XIV van het reglement. Alle beschikbare arbiters hebben zich bereid verklaard voor deze tarieven mee te werken aan arbitrages onder het TAMARA reglement.

U ziet dat voor geschillen met een relatief klein financieel belang bijzonder gunstige tarieven van toepassing zijn, zowel voor administratiekosten als voor de kosten van arbiters. Hiermee is TAMARA arbitrage ook voor kleinere zaken een aantrekkelijk alternatief om geschillen te beslechten, in het bijzonder als partijen besluiten één arbiter aan te stellen om over hun dispuut te oordelen.

Per 1 juli 2014 gelden de volgende administratiekosten en tarieven