Klachten

Ondanks de zorg die zowel TAMARA als arbiters besteden aan goede procesvoering, kan het voorkomen dat daarover klachten ontstaan. In artikel III van het reglement leest u hoe een klacht over procesvoering moet worden ingediend en hoe de klacht wordt behandeld.

Als er een geschil is tussen één of meer partijen en arbiters over de kosten van de arbitrage, dan zal TAMARA hierover beslissen. TAMARA zal bindend advies geven, waaraan dus de partijen en de arbiters zijn gebonden.

Indien het bestuur van TAMARA oordeelt dat niet snel en eenvoudig een bindend advies kan worden gegeven, is zij bevoegd om een bindend adviseur aan te stellen, die het geschil door een bindend advies zal beslechten. Partijen en arbiters tussen wie het geschil bestaat dragen de kosten van de bindend adviseur. De formele regeling van de behandeling van klachten over de kosten van de arbitrage leest u in artikel V van het reglement.