Beschikbare arbiters

De hieronder, in alfabetische volgorde genoemde, arbiters zijn beschikbaar voor het voeren van arbitrages onder het TAMARA reglement. Zij hebben zich zonder voorbehoud bereid verklaard volgens het reglement, -inclusief de daarin vermelde tarieven-, als arbiter op te treden voor partijen, die een geschil door middel van TAMARA arbitrage willen oplossen.

In artikel I van het reglement is de procedure voor benoeming van arbiters vastgelegd.

Wanneer u op één van onderstaande namen klikt, dan wordt relevante biografische informatie en contactgegevens van de betreffende persoon zichtbaar.