Arbitragewet (per 1 januari 2015)

Modernisering arbitragewet per 1 januari 2015

De arbitragewet wijzigt met ingang van 1 januari 2015. De nieuwe wet beoogt Nederland interessanter te maken voor internationale arbitrages. De wet zorgt hiervoor door institutionele wraking mogelijk te maken. Wijzigingen zijn verder:

  • Modernisering van het arbitragerecht. Een voorbeeld hiervan is dat de mogelijkheid wordt geschapen om ook gebruik te maken van eigentijdse elektronische middelen, zoals het versturen van processtukken per e-mail.
  • Lastenvermindering voor partijen. Een voorbeeld hiervan is dat deponering van een vonnis bij de rechtbank niet meer verplicht wordt gesteld.
  • Vernietiging procedure nog maar bij één feitelijke instantie. De vernietiging procedure kan enkel nog maar plaats vinden voor het gerechtshof. De rechtsgang naar de rechtbank vervalt hiermee.

Lees meer over de wijzigingen per 1 januari 2015:

Het verdrag van New York: http://www.newyorkconvention.org/

Arbitragewet (tot 1 januari 2015)