Akte van compromis

TAMARA biedt een Akte van Compromis die door partijen gebruikt kan worden die hun geschil middels arbitrage via TAMARA oplossen. De tekst is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.

Als arbitrage niet vooraf was overeengekomen in het afgesloten contract tussen partijen, kunt u deze Akte gebruiken om gezamenlijk TAMARA arbitrage als vorm voor uw geschillenbeslechting vast te leggen.