Arbitrage aanmelden

U start een arbitrage via TAMARA door de volgende twee stappen:


1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld bij de wederpartij.


2. Een arbitrage is aanhangig zodra het secretariaat van de stichting TAMARA een afschrift van de aanzegging van arbitrage aan uw wederpartij heeft ontvangen.


Alleen als beide worden uitgevoerd is een arbitrage reglementair aanhangig gemaakt. Lees meer