Aanbevolen clausule

Al legt u afspraken goed vast in commerciële contracten, er kan een dispuut met uw contractspartner ontstaan.

Het is om die reden raadzaam in dat contract ook een afspraak vast te leggen over oplossing van mogelijke disputen. TAMARA arbitrage is een moderne, professionele manier om disputen op te lossen tegen redelijke kosten.

Als u kiest voor TAMARA-arbitrage als geschillenoplossing kunt u daarvoor één van de volgende clausules opnemen in uw contracten:

"Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA arbitragereglement (verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Afdeling Informatievoorziening te Rotterdam en de Stichting TAMARA, Postbus 23158,  3001 KD Rotterdam / www.tamara-arbitration.nl)."

of

"Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA arbitragereglement."