Waarom TAMARA arbitrage

Met TAMARA arbitrage kiest u voor een kwalitatieve en snelle oplossing van geschillen tegen redelijke kosten.

Voor geschillen met een relatief gering financieel belang biedt TAMARA arbitrage een bijzonder gunstig tarief voor arbitragekosten. Alle beschikbare arbiters hebben zich bereid verklaard voor dit tarief geschillen te beslechten. Hiermee hoeven kosten geen belemmering meer te vormen voor het op professionele wijze oplossen van kleinere geschillen.

Arbitrages worden gevoerd volgens het reglement van de stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam onder toepassing van de Nederlandse Arbitragewet 1986.

TAMARA arbitrage biedt partijen:

 • zekerheid van een modern en flexibel arbitrage-reglement
 • deskundige arbiters
 • vrijheid bij het kiezen van arbiters
 • vrijheid in rechtskeuze
 • mogelijkheid om arbitrage in het Engels te voeren
 • ondersteuning via de website om documenten op elektronische wijze te distribueren,
  - waarbij veiligheid is gewaarborgd
  - waarmee kosten worden bespaard
  - waardoor gemak en snelheid worden bevorderd
 • duidelijkheid over de kosten
 • waarborg van snelheid in de procedure, zonder dat kwaliteit in het geding komt
 • zekerheid dat een vonnis alleen wordt gepubliceerd als daarvoor toestemming wordt gegeven

Online arbitrage voeren

Sinds eind 2008 biedt TAMARA u ook de mogelijkheid van een online arbitrageplatform. U kunt bij iedere arbitrage kiezen voor de traditionele wijze van arbitrage voeren of dit via E-arbitrage te doen.Lees meer.