Kwalitatieve en snelle oplossing van geschillen

Stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA) biedt een platform voor het voeren van professionele arbitrages op de terreinen scheepvaart, scheepsbouw, transport, opslag, logistiek en internationale handel. Met TAMARA arbitrage kiest u voor een kwalitatieve en snelle oplossing van geschillen tegen redelijke kosten. Voor geschillen met een relatief gering financieel belang biedt TAMARA arbitrage een bijzonder gunstig tarief voor arbitragekosten. Tevens biedt TAMARA de mogelijkheid om uw arbitrage digitaal in een beveiligde omgeving te voeren.

Een introductie in TAMARA E-arbitrage

Neem de TAMARA clausule op in uw contracten

Al legt u afspraken goed vast in commerciële contracten, er kan een dispuut met uw contractpartner ontstaan. Het is om die reden raadzaam in dat contract ook een afspraak vast te leggen over oplossing van mogelijke disputen. Als u kiest voor TAMARA arbitrage als geschillenoplossing kunt u daarvoor één van de clausules opnemen in uw contracten.